Dom > Aktualności > Wiadomości branżowe

Rozdzielnica niskiego napięcia ma przeciążenie zwarciowe

2023-12-01

Rozdzielnica niskiego napięciamoże wykazywać różne błędy podczas pracy. Oto kilka typowych typów awarii:

1. Przeciążenie: przeciążenie oznacza prąd w szafie rozdzielczej przekraczający wartość znamionową. Przeciążenie może być spowodowane nadmiernym obciążeniem, zwarciem lub przejściową awarią. Przeciążenie może spowodować przegrzanie urządzenia, a nawet jego uszkodzenie lub pożar.


2. Zwarcie: Zwarcie to sytuacja, w której prąd jest bezpośrednio zwarty pomiędzy dwiema różnymi fazami lub dwoma różnymi źródłami zasilania. Zwarcie może spowodować nagły wzrost prądu, co może spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia.


3. Upływ: Upływ odnosi się do prądu płynącego nieprawidłową ścieżką do ziemi lub innych przewodników, które nie powinny przepływać. Wyciek może być spowodowany takimi czynnikami, jak uszkodzenie izolacji sprzętu, starzenie się sprzętu lub wilgoć. Wyciek może prowadzić do awarii sprzętu, ryzyka porażenia prądem lub pożaru.


4. Przepięcie: Przepięcie odnosi się do sytuacji, w której napięcie zasilania przekracza wartość znamionową. Przepięcie może być spowodowane awarią sieci, uderzeniem pioruna lub nagłymi zmianami obciążenia sieci. Przepięcie może skutkować przeciążeniem sprzętu, awarią sprzętu lub jego uszkodzeniem.


5. Podnapięcie: Podnapięcie odnosi się do sytuacji, w której napięcie zasilania jest niższe niż wartość znamionowa. Przyczyną zbyt niskiego napięcia może być awaria sieci, nadmierna utrata linii energetycznej lub awaria systemu elektroenergetycznego. Zbyt niskie napięcie może spowodować awarię urządzenia lub pogorszenie jego działania.


6. Zwarcie doziemne: Zwarcie doziemne oznacza usterkę w systemie uziemiającym urządzenia, w wyniku której prąd nie może być skutecznie odprowadzany do uziemienia. Zwarcie doziemne może spowodować włączenie zasilania, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.


7. Usterka przełącznika: Usterka przełącznika polega na tym, że przełącznika nie można normalnie zamknąć ani wyłączyć, a działanie przełącznika nie jest elastyczne. Jeśli przełącznik jest uszkodzony, prądu nie można prawidłowo włączyć i wyłączyć, co ma wpływ na działanie urządzenia.


8. Temperatura jest zbyt wysoka: Temperatura jest zbyt wysoka, co oznacza, że ​​urządzenie generuje podczas pracy zbyt dużo ciepła, przekraczające zakres projektowy. Nadmierna temperatura może być spowodowana przeciążeniem urządzenia, wysoką temperaturą otoczenia lub złym odprowadzaniem ciepła. Wysoka temperatura może mieć wpływ na żywotność urządzenia, a nawet spowodować jego awarię lub pożar.


Powyższe jest częstym rodzajem usterek w rozdzielnicach niskiego napięcia. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać stan sprzętu podczas użytkowania, rozwiązywać problemy na czas i zapewniać bezpieczną pracę sprzętu. Jednocześnie możesz podjąć odpowiednie środki konserwacyjne w zależności od aktualnej sytuacji, takie jak regularne czyszczenie urządzenia, sprawdzanie, czy kabel jest luźny i regularne testowanie stanu izolacji urządzenia, aby poprawić niezawodność i bezpieczeństwo urządzenia.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept